โครงงาน > - > สารนิพนธ์ ตู้อบกล้วยพลังแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ = Natural solar cell baked - Banana box
 
  แสดงหมวดย่อยใน " โครงงาน " ทั้งหมด

 
 
อ่านหนังสือ
 
ชื่อเรื่อง สารนิพนธ์ ตู้อบกล้วยพลังแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ = Natural solar cell baked - Banana box
ผู้แต่ง นิตยา ไชยคำวัง
สำนักพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประเภทหนังสือ RMUTL eBooks
หมวดหนังสือ โครงงาน
หัวเรื่อง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ตู้อบแห้ง
กล้วย -- การอบแห้ง -- เครื่องจักรกล
เลขเรียกหนังสือ TJ812 น73ส
รหัสหนังสือ 00020412
เลข ISBN -
จำนวนหน้า 85 หน้า
รายงานโครงการเพื่อออกแบบปรับปรุงตู้อบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกในการตากกล้วยให้ดียิ่งขึ้น โดยได้นำเสนอข้อมูลการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของโครงการ, เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และการนำไปใช้ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น, วิธีการดำเนินโครงการ, ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล......
 
 
Download Acrobat Reader    เพื่อความสมบูรณ์ในการหนังสือออนไลน์ควรใช้ Acrobat Reader Version 7
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ RMUTL
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.224.187.45